Kök

Vi hjälper dig med både planering och utförande så att du får VVS som möter dina krav och önskemål.

Som vi skrev ovan så är uppdatering av värmesystemet i ett hus något som kan hjälpa dig att spara pengar. Men utöver att byta själva värmekällan kan även det existerande systemet behöva underhåll. Slitna vattenburna system utgör en risk då en läcka kan orsaka vattenskador.

Om rörledningar eller element har börjat bli för gamla eller ger problem kan vi byta ut eller reparera de delar som behöver uppdateras. Ett byte till moderna termostater kan också hjälpa till att reglera uppvärmningskostnaderna i ditt hem eller på företaget.