Värmesystem

Att byta ut din gamla panna mot en ny kan hjälpa dig att spara rejält med pengar i längden.

En gammal och sliten värmepanna kan vara en riktig pengatjuv. De senaste åren har utvecklingen gått starkt framåt när det gäller värmesystem och att byta ut din gamla panna mot en ny kan hjälpa dig att spara rejält med pengar i längden.

Äldre oljepannor är varken miljövänliga eller särskilt effektiva. Att istället byta till en flispanna, en pelletspanna eller ännu hellre en värmepump kan hjälpa dig att få ett värmesystem som är mindre känsligt för prisförändringar i bränslet. Samvetet blir bättre då du inte längre spyr ut koldioxid från fossila källor och du får ett värmesystem som fungerar stabilt under alla årstider.